UPMSpecialty Papers
  • Metsä
  • Tuoko virtuaalitodellisuus luonnon lähemmäs?
Artikkeli | 08/25/2021 07:36:19 | 5 min Lukuaika

Tuoko virtuaalitodellisuus luonnon lähemmäs?

Niin nurinkuriselta kuin se kuulostaakin, teknologia voi nyt tuoda luonnon kotiovelle asti. Suurimpia hyötyjiä ovat ne, joita fyysiset rajoitteet estävät lähtemästä luontoon.

Lääketiede ja insinööriteknologia ovat yhdistäneet voimansa palauttaakseen ihmisten luontoyhteyden. Luonnonympäristöjä kuvaavat virtuaalitodellisuudet (VR, virtual reality) kehittyvät huimaa vauhtia ja hyödyttävät sekä ihmistä että luontoa. Ajatus saattaa vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta ratkaisu teknologian tuottamaan ongelmaan voi löytyä teknologiasta itsestään.

Luonto pullossa

Luonnossa vietetyn ajan terveyshyödyt ovat jo pitkään olleet tiedossa, ja ne ulottuvat paljon puhtaan ilman hengittämistä pidemmälle. WHO:n vuonna 2016 julkaisema tutkimusraportti esitti, että kaupunkien viheralueet muun muassa lisäävät fyysistä rentoutumista ja lieventävät stressiä. Yksinkertaistetusti kävely puistossa edistää mielenterveyttä ja onnellisuuden tunnetta. Fyysisesti rajoittuneet ihmiset, kuten vanhukset, eivät kuitenkaan aina pääse nauttimaan näistä hyödyistä.

Kun monien pääsy kodin ulkopuolelle rajoittui koronaviruspandemian aikana, alettiin entistä enemmän panostaa mahdollisuuksiin tuoda luonto kotiovelle.

Lundin yliopiston muotoilutieteiden laitoksen apulaisprofessori Mattias Wallergård on tutkinut tapoja tuoda luonto sisätiloihin jo kymmenen vuoden ajan. Erityisesti häntä kiinnostaa virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen terveyden edistämisessä – tai kuten hän asian itse ilmaisee ”aidon luonnon hyötyjen pullottaminen virtuaalitodellisuuteen heikossa asemassa oleville.” Wallergårdin tuore tutkimus ruotsalaisessa vanhainkodissa osoittaa, että virtuaaliluonnon täytyy olla yhtä monimuotoinen kuin sen käyttäjäkunnan.

”Yleispätevää ratkaisua ei ole. Jotkut nauttivat virtuaaliluonnon kokemisesta ryhmässä siten, että yksi käyttää VR-laseja ja muut seuraavat tapahtumia suurelta näytöltä. Toiset taas kaipaavat henkilökohtaisempia kokemuksia.”

Virtuaaliluonto voi lisätä tietoisuutta ympäristöstä ja ihmisen vaikutuksista sekä kannustaa osallistumaan luonnonsuojeluun.

Kun pääsy luontoon on rajoittunut, ihmiset etsivät korviketta virtuaalitodellisuudesta. Kuva: Wes Hicks, Unsplash

Virtuaalitodellisuus voi edistää luonnonsuojelua

Useiden tutkimusten perusteella virtuaaliluonnossa vietetyn ajan mielenterveysvaikutukset vastaavat oikean luontoretken hyötyjä. Uusintatutkimus, johon myös Wallergård osallistui, osoitti, että virtuaaliluonto voi vähentää stressiä ja ahdistuneisuutta, lievittää erityisesti syöpäpotilaiden ja kroonisista säryistä kärsivien fyysisiä oireita sekä edesauttaa fobioiden ja traumaperäisen stressihäiriön kaltaisten mielenterveysongelmien hoitamista. Lisäksi ryhmäretket virtuaaliluontoon voivat lisätä yhteisöllisyyden tunnetta.

Virtuaaliluonnosta voi olla hyötyä myös oikealle luonnolle. Eräässä tutkimuksessa yläkoulun oppilaat pääsivät tarkastelemaan valtamerta korallin näkökulmasta. Tulokset osoittivat, että virtuaaliluonto voi lisätä tietoisuutta ympäristöstä ja ihmisen vaikutuksista sekä kannustaa osallistumaan luonnonsuojeluun.

Yksi esimerkki tällaisesta virtuaaliluonnosta on UPM:n upmforestlife.com, jossa vierailijat pääsevät kulkemaan suomalaisen metsän halki aitoja luontoääniä kuunnellen. Monella tasolla interaktiivisen verkkosivuston luomiseen kului 18 kuukautta, joista 20 päivää käytettiin luontokuvauksiin. Vierailijat voivat uppoutua luonnon tunnelmaan useilla luontopoluilla. Lisäksi he voivat napsauttaa ympäröiviä kohteita avatakseen tekstin tai videon Suomen luonnon monenkirjavista lajeista. Samalla vierailijat voivat nauttia metsän antimista poimimalla marjoja ja sieniä sekä tutustua UPM:n metsätalouteen. Sivusto tarjoaa tietoa myös monimuotoisuutensa vuoksi suojelluista alueista, kuten luonnonsoista, joilla ei harjoiteta metsätaloutta. Ydinajatuksena on lisätä tietoisuutta kestävästä metsätaloudesta, mutta hanke on vielä paljon laajempi.

”Ajattelimme liikuntarajoitteisia sekä Shanghain kaltaisten valtavien suurkaupunkien asukkaita, jotka eivät ehkä koskaan ole päässeet käymään metsässä”, kertoo UPM Metsän ympäristöasiantuntija Matti Maajärvi. ”Halusimme luoda tietopankin sijaan elämyksen.”

Virtuaaliluonnossa vietetty aika vaikuttaa mielenterveyteen samalla tavoin kuin oikea luontoretki. Kuva: Jacek Dylag, Unsplash

Odotukset ylittyivät

Elämys oli niin vaikuttava, että Maajärvelle alkoi tulvia yhteydenottoja brasilialaisista, kanadalaisista ja suomalaisista oppilaitoksista, jotka halusivat käyttää verkkosivustoa koulutusohjelmissaan. 

Sivustolle on myös hiljattain lisätty Hiilensidonta-demo, virtuaalinen havaintoesitys siitä, kuinka paljon hiiltä yksi puu sitoo 80 vuoden elinkaarensa aikana ja kuinka se vertautuu päivittäisiin päästöihin.

Virtuaalitodellisuuden kritisoijien päällimmäisenä huolenaiheena on ollut pelko siitä, että simulaatiot irtaannuttavat ihmiset lopullisesti aidosta luonnosta. Aihetta huoleen ei kuitenkaan ole: tutkimusten mukaan virtuaalitodellisuus voi jopa lisätä kiinnostusta aitoja luontoelämyksiä kohtaan.

Wallergårdilla on tästä omakohtaisia kokemuksia. Eräs häneen tutkimukseensa osallistunut Lundin vanhainkodin asukas innostui virtuaalisista pyöräretkistä niin, että halusi vierailla simuloiduissa kohteissa oikeasti. ”Hän oli hyvin sulkeutunut ja masentunut – melkein kuin vanki – mutta hänen luonteensa alkoi muuttua”, Wallergård kertoo. ”On kuin jokin olisi herännyt hänen sisimmässään.”

Teksti: Alex Belopolsky

Pääkuva: Dan Gold, Unsplash